Related Posts

Title Image

Handel tranzytowy

 

Sprzedaż w tranzycie polega na tym, że towar jest przewożony z państwa A do państwa B przez terytorium innego kraju, ale nie jest ostatecznie przeznaczony na rynek tego kraju, tylko przesyłany do kraju nabywcy.

Przykładem sprzedaży w tranzycie może być sprzedaż towaru od producenta z Wielkiej Brytanii do nabywcy w Polsce. Towar jest przewożony w tranzycie przez terytorium Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec – odbywa się odprawa fiskalna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terenie UE, a następnie towar zostaje dostarczony do Polski, gdzie należne podatki są rozliczane w ramach deklaracji podatkowej. Taka możliwość zapewnia podmiotom, biorącym udział w międzynarodowej wymianie towarowej, zoptymalizowanie wydatków związanych z uiszczaniem należności podatkowych, które przedsiębiorca musiałby ponieść w ramach standardowej procedury dopuszczenia do obrotu.

AC Porath w ramach Agencji Celnej, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zapewnia swoim klientom obsługę celną wszystkich formalności, które związane są w przywozem towarów z państw trzecich do Polski i innych państw UE, z przeprowadzeniem odprawy fiskalnej w portach i urzędach wewnętrznych holenderskich i niemieckich.