Related Posts

Title Image

Akademia celna

Chcesz zdobyć wiedzę z zakresu prawa celnego?
Zapraszamy na szkolenia

logo-akademia-celna

Wiedza merytoryczna
i praktyczna

Dostarczamy wiedzę z zakresu norm i przepisów związanych z międzynarodową wymianą handlową. Programy szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb firm i wymogów rynku.Pomagamy pracownikom firm i instytucji zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w dżungli przepisów celnych oraz pokazujemy im w jaki sposób prawidłowo dokonać zgłoszeń operacyjnych.

kafelka-01

Zapytaj o szkolenie:

  Szczegółowy opis szkoleń:

  • Prawidłowa klasyfikacja towarów do kodów CN - to podstawa prawidłowego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych a także przy określaniu stawki podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE.

  • Prawidłowa klasyfikacja towarów do kodów CN - to podstawa prawidłowego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych a także przy określaniu stawki podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE.

  • Szkolenie jest dedykowane dla eksporterów i dostawców towarów przeznaczonych do wywozu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

  • Bierzesz udział w operacjach celnych (załadunek, rozładunek, magazynowanie towarów) – w trakcie realizacji procedury tranzytu, eksportu, importu, procedur gospodarczych.

  • Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami prawa i praktyką dotyczącą dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia wynikające z przepisów prawa i obecnych doświadczeń jego stosowania. Szkolenie będzie się składać z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej.

  • Szkolenie umożliwia praktyczne poznanie mechanizmów działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego oraz usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego.

  • Prawidłowa klasyfikacja towarów do kodów CN - to podstawa prawidłowego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych a także przy określaniu stawki podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE.

  • Jedną z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania tego typu towarami.

  • Jedną z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania tego typu towarami.

  • Znajomość podstaw prawa celnego jest niezwykle istotna w przypadku budowania międzynarodowego łańcucha dostaw oraz jego realizacji. Aby nie przeoczyć żadnego „oczka w łańcuchu” należy znać źródła prawa i poruszać się w gąszczu przepisów sprawnie i z korzyścią dla swoich klientów.

  • INCOTERMS 2020 to zbiór międzynarodowych reguł handlu i ich praktyczne zastosowanie w transakcjach międzynarodowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącej interpretacji terminów handlowych oraz analiza poszczególnych reguł INCOTERMS.

  Zapisz się na szkolenie

  i stań się ekspertem celnym!

  Sylwetki trenerów:

  CEO AC Porath Sp. z o.o.

  Joanna Porath

  Dyrektor Zarządzający

  2021 – 2023 Master of Business Administration, specjalność: Logistyka i łańcuchy dostaw, Akademia Leona Koźmińskiego
  2007 – 2009 Magister inżynier Transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni
  2007 – 2008 Magister towaroznawstwa ze specjalizacją: Product Manager; Akademia Morska w Gdyni
  2003 – 2007 Inżynier w transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni

  Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów i logistyków, a także ich podwykonawców. W efekcie pozwala jej to poznawać „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności.

  • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
  • Realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
  • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
  • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
  • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
  • Procedura wywozu
  • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
  Joanna Tymińska

  Joanna Tymińska

  Wykładowca

  2016 – 2017 studia podyplomowe, specjalizacja: Marketing i PR w Internecie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
  2006 – 2011 Magister Prawa i Administracji, specjalizacja: Prawo międzynarodowe, Uniwersytet Gdański
  2004 – 2009 Magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: Bezpieczeństwo morskie państwa, AMW w Gdyni

  Ponad 14 lat doświadczenia w branży TSL. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i marketingu, specjalizuje się w tworzeniu kompletnych łańcuchów logistycznych dla transportu LCL, FCL oraz ładunków ponadgabarytowych. Kooperator do spraw współpracy z partnerami i klientami. Wykładowca akademicki na kierunku Marketing oraz Logistyka Na WSAiB w Gdyni oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Trener z zakresu prawa celnego w Akademii Celnej AC Porath Sp. z o.o.

  • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
  • Realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
  • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
  • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
  • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
  • Procedura wywozu
  • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
  Tomasz Sętkowski

  Tomasz Sętkowski

  Ekspert Celny

  1992 – 1997 Magister Prawa i Administracji, specjalizacja: Prawo celne, Uniwersytet Łódzki

   

  Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

  W trakcie ponad 30 letniej kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego.

  Zajmuje ponadto stanowisko Managera ds. Trade Compliance w międzynarodowej korporacji będąc odpowiedzialnym za operacje celne firmy.

  Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień przepisów celnych i podatkowych.

  • Zgłoszenia celne i ich wypełnianie w zależności od procedur celnych
  • INTRASTAT i obowiązek statystyczny w obrocie z zagranicą
  • INCOTERMS i stosowanie reguł handlowych w praktyce
  • Procedury specjalne: uszlachetnianie, odprawa czasowa
  • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych – EMCS 2PL
  • Obrót towarami podwójnego zastosowania „Dual Use”
  Małgorzata Wszołek-Siemińska

  Małgorzata Wszołek-Siemińska

  Ekspert Celny

  2017 – 2018 EMBA, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

  1995 – 2000 Magister Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: Zarządzanie Marketingiem w Przedsiębiorstwie, Politechnika Rzeszowska

   

  Zagadnieniami prawa celnego, administracyjnego w zakresie wywozu, procedur specjalnych i przywozu oraz praktycznego zastosowania środków polityki handlowej zajmuje się od 20-stu lat. Stało się to jej pasją i życiową drogą.

  Praktyk i teoretyk prawa celnego. Posiada czynne uprawnienia agenta celnego, księgowego, a także tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration).

  Wielogodzinne szkolenia z tematyki celnej pozwalają jej na bieżące śledzenie zmian w prawie międzynarodowym mającym bezpośrednie przełożenie na łańcuchy dostaw klientów.

  Na co dzień zajmuje się obsługą celną graniczną w rejonie polsko-ukraińskim, ze specjalizacją obsługi w zakresie towarów wymagających kontroli nie tylko organów celno-skarbowych, ale również kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przywozie, procedurach specjalnych i wywozie.

  • Zgłoszenia celne i ich wypełnianie w zależności od procedur celnych
  • Kontrola sanitarna, weterynaryjna oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przywozie i wywozie
  • TRACES, SINGLE WINDOW
  • Klasyfikacja towarowa
  • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
  • Obrót towarowy z zagranicą
  • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
  • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
  • Procedura wywozu
  piotr-01

  Piotr Czerkawski

  Ekspert Celny

  2007 – 2008 studia podyplomowe, specjalizacja: Zarządzanie Ryzykiem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  1999 – 2004 Magister Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski

  Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2400 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych

  • Status celny i pochodzenie towarów
  • Zarządzanie Ryzykiem Celnym – dla przedstawicieli celnych i innych operatorów
  • AEO, uproszczone procedury celne i inne ułatwienia w ramach Unijnego Kodeksu Celnego
  • Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE – Procedury celne
  • Klasyfikacja taryfowa towarów – Wartość celna towarów – Dług celny i sposoby jego zabezpieczania