Related Posts

Title Image

Kody CN, klasyfikacja towarów

 

 

Nomenklatura Scalona (z ang. Combined Nomenclature) to wykaz, który służy ustaleniu środków taryfowych i pozataryfowych, tj. właściwej stawki VAT, cła, akcyzy, wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia procedur celnych. Kod Nomenklatury Scalonej określa kategorię danego towaru. Pozwala na sklasyfikowanie go w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie ich identyfikacji. Klasyfikacja towarowa jest stosowana wyłącznie na terenie Unii Europejskiej – został wprowadzony w 1987 roku, gdy UE zadecydowała o wspólnej taryfie celnej. Kody CN bazują na Systemie Zharmonizowanym (z ang. Harmonized System, HS), nazywanym też Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów. Opracowała go Światowa Organizacja Celna i obowiązuje w ponad 200 państwach na świecie. Kod HS składa się z sześciu cyfr, kod CN – z ośmiu cyfr. Co roku, najpóźniej do dnia 31 października, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowana jest zaktualizowana wersja Nomenklatury Scalonej (klasyfikacji towarowej) obowiązująca na następny rok, dostępna we wszystkich językach UE.

Klasyfikacja towarowa w Polsce

W Polsce kod CN towaru obowiązuje od 1 lipca 2020 r., wtedy na podstawie zmian w prawie uległ sposób identyfikowania produktów i usług. Zrezygnowano ze stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Chodziło o ujednolicenie zasad klasyfikowania asortymentu na potrzeby celne i podatkowe. Aby znaleźć kody, trzeba wyszukać konkretny produkt w systemie taryfowym UE TARIC (Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich). Klasyfikacja towarowa jest prosta w obsłudze, do tego dostępna w polskiej wersji językowej. Można też skorzystać z polskiego systemu taryfowego ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej). Zawiera on też dodatkowo informacje o wysokości podatku VAT oraz akcyzie. Polskie firmy zobowiązane są do posługiwania się nomenklaturą scaloną, ale nie muszą umieszczać kodów CN na fakturze VAT. Nadzór nad nomenklaturą scaloną sprawuje Komisja Europejska.