Related Posts

Title Image

Kody CN, klasyfikacja towarów

 

 

Nomenklatura Scalona (z ang. Combined Nomenclature) to wykaz, który służy ustaleniu środków taryfowych i pozataryfowych, tj. właściwej stawki VAT, cła, akcyzy, wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia procedur celnych. Kod Nomenklatury Scalonej określa kategorię danego towaru. Pozwala na sklasyfikowanie go w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie ich identyfikacji. W skrócie używa się określenia- kody CN. Klasyfikacja towarowa jest stosowana wyłącznie na terenie Unii Europejskiej – została wprowadzona w 1987 roku, gdy UE zadecydowała o wspólnej taryfie celnej. Kody CN bazują na Systemie Zharmonizowanym (z ang. Harmonized System, HS), nazywanym też Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów. Opracowała go Światowa Organizacja Celna i obowiązuje w ponad 200 państwach na świecie. Kod HS składa się z sześciu cyfr, kod CN – z ośmiu cyfr. Na rynku pojawiają się wciąż nowe towary, dlatego co roku, najpóźniej do dnia 31 października, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowana jest zaktualizowana wersja Nomenklatury Scalonej (klasyfikacji towarowej) obowiązująca na następny rok, dostępna we wszystkich językach UE. Dzięki temu agent celny może odnaleźć odpowiedni kod CN dla towaru, który ma zostać objęty procedurą celną.

 

Klasyfikacja towaru i kody CN

Klasyfikacja towarowa w Polsce

W Polsce kod CN towaru obowiązuje od 1 lipca 2020 r., wtedy na podstawie zmian w prawie uległ sposób identyfikowania produktów i usług. Zrezygnowano ze stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Chodziło o ujednolicenie zasad klasyfikowania asortymentu na potrzeby celne i podatkowe. Aby znaleźć kody CN, trzeba wyszukać konkretny produkt w systemie taryfowym UE TARIC (Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich). Klasyfikacja towarowa jest prosta w obsłudze, do tego dostępna w polskiej wersji językowej. Można też skorzystać z polskiego systemu taryfowego ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej). Zawiera on też dodatkowo informacje o wysokości podatku VAT oraz akcyzie. Polskie firmy zobowiązane są do posługiwania się nomenklaturą scaloną, ale nie muszą umieszczać kodów CN na fakturze VAT. Nadzór nad nomenklaturą scaloną sprawuje Komisja Europejska.