Related Posts

Title Image

Obrót towarowy z zagranicą

 

Handel z państwami trzecimi kontekście przepisów celnych UE to działalność polegająca na importowaniu towarów z krajów poza UE lub eksportowaniu towarów poza UE. W ramach tego procesu dokonuje się dopuszczenie do obrotu i przemieszczania towaru przez granice celne Unii Europejskiej, przy czym na granicy podlega on regulacjom unijnym w zakresie ceł, podatków, kontroli granicznej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Właśnie tę tematykę obejmują szkolenia i kursy organizowane przez naszą akademię.

Dopuszczenie do obrotu

Obrót towarowy z zagranicą wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów celnych, w tym deklarowania towarów, odprowadzania podatków i ceł, uzyskiwania certyfikatów i pozwoleń, jak również przeprowadzania kontroli granicznych. Wszystkie te czynności składające się na dopuszczenie do obrotu są regulowane przez unijne przepisy celne, które określają m.in. stawki celne, obowiązek rozliczenia podatku VAT, kryteria przepływu towarów i inne wymagania.

Obrót towarowy z zagranicą – regulacje

Import towarów w kontekście przepisów celnych oznacza wprowadzenie na rynek towarów z państw trzecich (spoza UE) na terytorium Unii Europejskiej. Eksport zagranicę natomiast to w rozumieniu Unijnego Kodeksu Celnego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z Kodeksem Celnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.), obie te operacje wymagają złożenia odpowiednich deklaracji, które są jednym z dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych procedur. Jak je przygotować? To jedna z kwestii, którą poruszamy w trakcie naszych szkoleń i kursów.

Dopuszczenie do obrotu towarowego z zagranicą jest regulowany przez umowy handlowe między Unią Europejską a innymi krajami. Umowy te określają preferencje handlowe, takie jak niższe stawki celne lub zwolnienia z ceł, co może wpłynąć na koszty importu i eksportu towarów.

AC Porath w ramach Agencji Celnej wspiera podmioty międzynarodowej wymiany handlowej w ramach udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia procedur wywozu i dopuszczenia do obrotu. W ramach Akademii Celnej, AC Porath prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników, biorących udział w międzynarodowej wymianie handlowej. Odpowiemy na wszelkie niejasne w tej sprawie kwestie i pomożemy we właściwym rozumieniu przepisów regulujących procedury eksportu i importu na terenie UE.