Related Posts

Title Image

B2B / klient

Dodatkowe
informacje

Klientom bezpośrednim oferujemy looping, czyli pełną gamę usług w zakresie przygotowania i doradztwa celnego do każdego rodzaju transakcji handlowej z krajami poza Unią Europejską: od sprawdzenia niezbędnych wymogów pod względem ilościowym i jakościowym transakcji, w tym wartość celną, poprzez ustalenie wymaganych kwestii w zakresie pochodzenia towarów, jak i jego deklarowania, kończąc na fizycznej operacyjnej obsłudze ładunków. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas prawidłowa klasyfikacja towarowa. Od eksportu, poprzez tranzyt, aż do zgłoszenia importowego  -zapewniamy naszym klientom pełen Compliance i zamknięcie łańcucha celnego bez potrzeby ingerencji osób trzecich. Reprezentacja Klienta bezpośrednio przed Organami Celnymi to najszersze spektrum naszej działalności.

Ładunki regularne

Klientom, których ładunki regularnie, z niewiadomych da nich przyczyn, utykają na granicach celnych Unii Europejskiej wspomagamy także audytem celnym wraz z rekomendacjami stosowania aktualnych rozwiązań proponowanych w Unijnym Kodeksie Celnym: zarówno i zakresie ułatwień i uproszczeń celnych, jak i bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

 

Wieloletnie doświadczenie

Nasze rozwiązania oparte są na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu w zakresie obsługi celnej międzynarodowych łańcuchów dostaw w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Irlandii Północnej, Niemczech, Holandii, Belgii i Szwajcarii.

 

Europejskie rozwiązania

Do zakresu naszych kompetencji należy także zastosowanie europejskich rozwiązań fiskalnych przy odprawie celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu.

 • implementacja ułatwień celnych przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego
 • pochodzenie towarów
 • wartość celna towarów
 • klasyfikacja towarowa
 • audyt celny
 • kontrola celna
 • procedury celne
 • odprawa celna
 • doradztwo celne
 • europejskie rozwiązania fiskalne
 • wpis do rejestru
 • odprawa uproszczona
 • tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • szkolenia otwarte i zamknięte
 • eksport towarów do Wielkiej Brytanii
 • import towarów do Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo produktu dla importera