Related Posts

Wolny Obszar Celny

WOC w Mszczonowie stawia na rozwój

5/5 (Oceny: 3)

Wolny Obszar Celny (WOC) w Mszczonowie to ważny punkt węzłowy dla branży TSL. Ze względu na swoją lokalizację i gotowe tereny inwestycyjne jest idealnym miejscem dla rozwoju międzynarodowego handlu.

 

Na jego terenie odbywają się procesy składowania, magazynowania, pakowania, konsolidacji i dekonsolidacji towarów przeznaczonych dla odbiorców zagranicznych lub sprowadzanych przez importerów na potrzeby krajowe. AC Porath ma udział w tym przedsięwzięciu, bo razem z WOC Mszczonów zapewnia obsługę celno-skarbową w międzynarodowym łańcuchu operacji handlowych.

 

Wolne obszary celne (WOC) są tak atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym dla firm, bo zapewniają m.in.: bezcłowe składowanie dowolnych towarów w nieograniczonym terminie, uproszczone procedury celno-skarbowe (z miejscowymi dedykowanymi funkcjonariuszami KAS), brak barier handlowych (cło, kontrola graniczna, inne ograniczenia administracyjne), korzyści podatkowe (VAT, podatki, cło), dostęp do infrastruktury logistycznej.

 

Zakres usług WOC Mszczonów

 

WOC Mszczonów zapewnia szeroki zakres usług. Co oferuje producentom, importerom, eksporterom?

 

  • produkcję (na skale przemysłową), czyli przetwarzanie, uszlachetnianie produktów, półproduktów oraz materiałów;
  • składanie maszyn, urządzeń, produktów oraz ich komponentów (usługi remontowe maszyn, aparatury i urządzeń), montaż np. wyrobów elektronicznych i elektromechanicznych;
  • składowanie, łączenie, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie i przerabianie produktów bez ograniczeń;
  • świadczenie usług w zakresie giełd i aukcji towarowych;
  • zwolnienie z opłat celnych i podatku VAT od zagranicznych i krajowych towarów składowanych, a następnie wysyłanych za granicę (na terenie WOC w Mszczonowie można składować, magazynować i dokonywać wszelkich czynności na towarach nieunijnych, jak i unijnych bez zgody Urzędu Celnego).

 

Składowanie-magazynowanie towarów na terenie WOC w Mszczonowie nie wymaga też złożenia zabezpieczenia (gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej) na pokrycie ewentualnych należności celnych i podatkowych jak ma to miejsce np. w składach celnych. Wprowadzenie towarów na teren WOC może nastąpić również na podstawie faktury pro forma, z czym wiążą się korzyści dla firm, bo przemieszczanie towarów na podstawie takiej faktury nie powoduje konsekwencji podatkowych dla dostawcy.

 

WOC Mszczonów razem z AC Porath zapewnia obsługę celno-skarbową w międzynarodowym łańcuchu operacji handlowych. Znajduje się tutaj również posterunek celny, gdzie obsługą importowo-eksportową zajmują się funkcjonariusze celno-skarbowi.

 

Dalszy rozwój WOC w Mszczonowie

 

Na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie można prowadzić działalność gospodarczą obejmującą m.in.: hurtowy obrót towarami, produkcję przemysłową, montaż aparatury i urządzeń technicznych, w tym wyrobów elektronicznych i elektromechanicznych, uszlachetnianie różnych produktów, magazynowanie, konfekcjonowanie i dystrybucję towarów, usługi transportowo-spedycyjne czy usługi wystawiennicze. Pomimo tak szerokiego zakresu działalności, WOC w Mszczonowie stawia na dalszy rozwój. Obecnie trwająca na tym terenie budowa obejmuje, m.in.: nowoczesny magazyn wysokiego składowania, ok. 2500 miejsc EPAL czy hydrauliczny dok przeładunkowy.

 

WOC Mszczonów zapewnia wieloletnią dzierżawę/najem istniejących pomieszczeń produkcyjno-magazynowych (7,5 tys. m2), wspólne wykorzystanie istniejącej infrastruktury w ramach join-ventures, samodzielne zbudowanie obiektów pod zamierzoną działalność, dzierżawę pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, wybudowanych według życzeń inwestorów „pod klucz”.

WOC Mszczonów zapewnia też całodobową ochronę i monitoring.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami