Related Posts

Obrót towarowy z zagranicą - szkolenie

ABC obrotu towarowego z zagranicą

👉 Zapraszamy na szkolenie z ABC obrotu towarowego z zagranicą

W handlu światowym import i eksport towarów staje się coraz ważniejszy. Związana z tym płynna i szybka odprawa celna odgrywa decydującą rolę i jest wyzwaniem dla wielu firm. Dlatego bardzo ceniona jest wiedza specjalistyczna w zakresie ceł i handlu zagranicznego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

 • 📞+48 58 688 86 86
 • joanna.korytkowska@acporath.com
 • Maksymalna grupa docelowa 25 osób


➡️ Szkolenie odbywa się online lub u klienta na terenie całej Polski ( min. 8 osób )

Szkolenie jest przeznaczone nie tylko dla osób nowo zatrudnionych w komórkach ds. celnych, ale także dla kadry zarządzającej w firmach o profilu import, eksport, spedycja, transport, przedstawiciel celny – informacje pomogą w kontroli zarządczej, w procesach podejmowania decyzji ekonomiczno-rozwojowych.

Obsługa importu i eksportu towarów związana jest z koniecznością przestrzegania wielu przepisów i zasad, które stają się coraz bardziej złożone. Ich naruszenie zagrożone jest nie tylko karą grzywny lub postępowaniem karnym, ale również cofnięciem uproszczeń celnych. Dlatego tak ważnym jest dla Twojej firmy, aby regularnie i szczegółowo szkolić pracowników. Pozwoli to zminimalizować możliwość powstania błędów, ale również pomoże wypełnić ustawowy obowiązek należytej staranności.

Szkolenie oferuje łatwe i zrozumiałe wprowadzenie do świata celnej dżungli. Uczestnicy otrzymują solidny i systematyczny przegląd podstaw przepisów w zakresie dot. wszystkich obowiązujących procedur celnych. Korzystając z prostych, praktycznych przykładów, zostanie uczestnikom przekazana wiedza dotycząca stosowania w praktyce przepisów celnych – unikając ryzyk celnych i popełniania błędów. Cześć teoretyczna zostanie podczas szkolenia utrwalona praktyką poprzez szereg ćwiczeń i case study. W ramach warsztatów praktycznych podstawy klasyfikacji towarowej, jak prawidłowo deklarować wartość celną, jak wystawiać dowody potwierdzające pochodzenie towarów, kiedy zgłaszamy towar do odpowiedniej procedury celnej.

Dodatkowo metody i rodzaje kontroli wykonywanych przez organy celne, ułatwienia celne dla przedsiębiorców, sankcje w związku z nieprzestrzeganiem regulacji prawnych oraz procedury zabezpieczające przed nimi.

➡PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie – omówienie aktów prawnych regulujących obrót towarowy z zagranicą (regulacje UE i krajowe).
  1.  Unijny Kodeks Celny.
  2.  Rozporządzenie Wykonawcze i Delegowane do UKC.
  3.  Pozostałe akty prawne UE.
  4.  Przepisy krajowe.
 2. Obowiązki uczestników obrotu towarowego z zagranicą (bezpieczny łańcuch dostaw).
  1.  Producenci towarów przeznaczonych na eksport.
  2.  Eksporterzy – wersja rozszerzona z ćwiczeniami.
  3.  Spedytorzy.
  4.  Przewoźnicy.
  5.  Agencje celne, przedstawiciele celni – wersja rozszerzona z ćwiczeniami.
  6.  Prowadzący składy celne.
  7.  Importerzy – wersja rozszerzona z ćwiczeniami.
  8.  Pozostałe podmioty.
 3. Procedury celne (omówienie, przebieg odprawy).
  1.  Procedury gospodarcze: uszlachetnienie czynne, bierne, skład celny,
 4. odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą).
  1.  Wywóz – wersja rozszerzona z ćwiczeniami (w tym alternatywne
   metody potwierdzania wywozu towaru).
  2.  Dopuszczenie do obrotu – wersja rozszerzona z ćwiczeniami.
 5.  Klasyfikacja towarów do właściwych kodów CN – podstawowe zasady,
  system ISZTAR4, ćwiczenia.
 6.  Deklarowanie pochodzenia towarów – omówienie.
 7.  Deklarowanie wartości towarów – omówienie.
 8.  Kontrola organów celnych.
  1.  Część Fiskalna.
  2.  Ograniczenia pozaekonomiczne.
  3.  Metody kontroli.
 9.  Sankcje powiązane z nieprzestrzeganiem regulacji prawnych dot. obrotu
  towarowego z zagranicą.

  1.  Karne – omówienie, ćwiczenia.
  2.  Administracyjne- omówienie, ćwiczenia.
 10.  Ułatwienia celne wynikające z Unijnego Kodeksu Celnego.
  1.  Miejsce uznane – omówienie warunków i korzyści.
  2.  AEO – omówienie kryteriów, korzyści, ćwiczenia.
  3.  Wpis do rejestru – omówienie kryteriów, korzyści, ćwiczenia.
  4.  Inne ułatwienia celne – omówienie kryteriów, korzyści, ćwiczenia.
 11. Nieprawidłowości powiązane z obrotem towarowym (błędy, działania
  zamierzone) – omówienie na bazie faktycznych zdarzeń.
 12. Przykładowe procedury zabezpieczające przed popełnianiem błędów w
  trakcie zgłaszania towarów do odprawy celnej (klasyfikacja towarów, wartość
  towarów).

➡ Ćwiczenia i studia przypadków są oparte o przykłady wskazane przez uczestników szkolenia lub (i) związane z profilem firmy uczestniczącej w szkoleniu.

Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia
przypadków.

Przed każdym szkoleniem jest przesyłana i badana ankieta potrzeb szkoleniowych – w celu uwzględnienia profilu działalności uczestników szkolenia (dobór przykładów, studiów przypadku, ćwiczeń).

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami