Related Posts

Szkolenie - AEO i ułatwienia celne

AEO oraz inne ułatwienia celne dla eksporterów, importerów oraz firm obsługujących operacje celne

Zapraszamy na szkolenie „AEO oraz inne ułatwienia celne dla eksporterów, importerów oraz firm obsługujących operacje celne”

Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”, która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Firmy posiadające AEO są traktowane przez organy celne jako wiarygodny przedsiębiorca, który korzysta z ułatwień celnych wynikających z przepisów prawa m.in. Unijnego Kodeksu Celnego oraz umów międzynarodowych z Chinami, Japonią, Norwegią, Szwajcarią, USA, a także od 30.04.2021 z Wielką Brytanią. Posiadacz pozwolenia AEO to także wiarygodny partner handlowy dla innych przedsiębiorców, szczególnie dużych, międzynarodowych korporacji.

Spełnienie kryteriów pozwalających na uzyskanie AEOC lub AEOF otwiera drogę do szybkiego (bez kontroli i audytu) uzyskania pozwolenia na korzystanie z innych ułatwień niosących bardzo wymierne korzyści, w tym finansowe dla przedsiębiorców.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Ułatwienia celne zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym:

1. Zgłoszenie uproszczone.
2. Wpis do rejestru.
3. Certyfikaty AEO: AEOC, AEOS, AEOF.
4. Odprawa scentralizowana.
5. Zabezpieczenie generalne (w tym kwoty referencyjne, wytyczne, zwolnienia).

II. Kryteria i wymogi pozwalające się ubiegać o ułatwienia celne AEOC, procedurę.

III. Kryteria i wymogi jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa AEOS i AEOF.

IV. Obowiązki różnych uczestników bezpiecznego łańcucha dostaw.

V. Korzyści w związku z posiadaniem pozwoleń na procedurę uproszczoną oraz po uzyskaniu certyfikatów AEOC, AEOS, AEOF – ćwiczenia.

VI. Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element do skutecznego ubiegania się o ułatwienia celne.

VII. Kiedy i gdzie wprowadzamy ZRCP, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w firmie dot. ryzyk celnych – ćwiczenia.

VIII. Katalog ryzyk celnych – systematyka, ćwiczenia.

IX. Profil działalności wnioskodawcy a przygotowanie się do audytu.

X. Budowa procedur dot. AEO i procedur uproszczonych – ćwiczenia, studia przypadków.

XI. Badanie spełniania kryteriów – ćwiczenia, studia przypadków.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu AEO oraz ułatwień celnych.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami