Related Posts

Bezpieczeństwo produktu

Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE

Zapraszamy na szkolenie „Bezpieczeństwo produktu- import towarów na obszar UE”

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień praktycznych z zakresu przygotowania się do importu różnych towarów m.in. kosmetyków, zabawek, sprzętu medycznego, sprzętu AGD, RTV, urządzeń biurowych, sprzętu sportowego, pływającego, maszyn wykorzystywanych w przemyśle i w domu, środków ochrony osobistej, urządzeń wyposażonych w modemy do łączności bezprzewodowej, wyrobów budowlanych, sprzętu oświetleniowego itp.

W ramach szkolenia poznasz obowiązki importerów w zakresie bezpieczeństwa produktu (także sankcje nakładane na importerów), dowiesz się o powodach zatrzymań towarów przez organy celne i przyczynach negatywnych opinii wyspecjalizowanych organów w tym zakresie. Szczególny nacisk kładziony jest na rozpoznawanie towarów objętych bezpieczeństwem produktu oraz właściwym oznaczaniem wyrobów, prawidłową dokumentacją w tym zakresie.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli celnych, prowadzących składy celne oraz importerów kupujących produkty z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Ogólne bezpieczeństwo produktów.

II. Analiza wybranych dyrektyw UE – CE.

III. Rola organów celno-skarbowych oraz organów wyspecjalizowanych w Polsce.

IV. Analiza ryzyka z zakresu bezpieczeństwa produktów w imporcie.

V. Procedura naprawcza.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu obowiązków importerów dotyczące bezpieczeństwa produktu.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami