Related Posts

INCOTERMS 2020

INCOTERMS

Zapraszamy na szkolenie „INCOTERMS 2020 – Zbiór międzynarodowych reguł handlu i ich praktyczne zastosowanie w transakcjach międzynarodowych”

Cel szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami Międzynarodowej Izby Handlowej dot. interpretacji terminów handlowych oraz analiza poszczególnych reguł INCOTERMS.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Zasady posługiwania się regułami INCOTERMS przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrz i zewnątrz unijnym.

II. INCOTERMS 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu, czyli dlaczego spedytorzy i handlowcy powinni znać INCOTERMS 2020?

III. Czym kierować się przy wyborze określonej formuły?

IV. Przegląd najważniejszych reguł handlowych stosowanych w transakcjach. międzynarodowych (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) z uwzględnieniem obowiązków stron umowy:

V. Reguły stosowane w transporcie morskim (FOB, FAS, CFR, CIF).

VI. Wybór właściwych formuł INCOTERMS dla potrzeb realizacji obrotu towarowego z zagranicą.

VII. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS.

 

➡️ Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu reguł Międzynarodowej Izby Handlowej dot. interpretacji terminów handlowych oraz analizy poszczególnych reguł INCOTERMS.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Tomasz Sętkowski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu regulacji prawnych na poziomie UE oraz przepisów krajowych.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami