Related Posts

Szkolenie - klasyfikacja towarów do kodów CN

Klasyfikacja towarów do kodów CN

Zapraszamy na szkolenie z KLASYFIKACJI TOWARÓW DO KODÓW CN.

Znajomość prawidłowej klasyfikacji towarów do kodów CN o podstawa właściwego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych a także przy określaniu stawki podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

  • +48 58 688 86 86
  • Maksymalna grupa docelowa 25 osób

Szkolenie odbywa się online lub u klienta na terenie całej Polski ( min. 8 osób )

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT, która zmienia sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Zmiana ta dotyczy wszystkich firm dokonujących transakcji towarowych w kraju, w UE i poza UE.

Podstawą należności celnych przywozowych i wywozowych jest Wspólna Taryfa Celna. Inne środki, wskazane w przepisach unijnych regulujących, określone dziedziny wymiany towarowej stosowane są zgodnie z klasyfikacją towarową.

Szkolenie ma formę warsztatową – po wprowadzeniu oraz przedstawieniu na przykładach reguł klasyfikacji towarowych, struktury taryfy celnej obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich UE, przechodzimy do studiów przypadków i ćwiczeń praktycznych. Przed szkoleniem będzie wysłana do przyszłych uczestników ankieta badająca potrzeby, w tym prośba o przykłady towarów na przyszłe ćwiczenia. Ćwiczenia robimy w systemie ISZTAR4 – na koniec każdego ćwiczenia omówimy prawidłowy tok postępowania oraz wynik końcowy.

  • Zasadą tego szkolenia jest minimum teorii – maksimum praktyki.
  • Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży.
  • Ćwiczenia będą wykonywane na komputerach.
  • Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków.

Przed każdym szkoleniem jest przesyłana i badana ankieta potrzeb szkoleniowych – w celu uwzględnienia profilu działalności uczestników szkolenia (dobór przykładów, studiów przypadku, ćwiczeń).

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami