Related Posts

Szkolenie - klasyfikacja towarów do kodów CN

Klasyfikacja towarów do kodów CN

Zapraszamy na szkolenie „Klasyfikacja towarów do kodów CN”

Znajomość prawidłowej klasyfikacji towarów do kodów CN o podstawa właściwego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych, a także przy określaniu stawki podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE.

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT, która zmienia sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Zmiana ta dotyczy wszystkich firm dokonujących transakcji towarowych w kraju, w UE i poza UE.

Podstawą należności celnych przywozowych i wywozowych jest Wspólna Taryfa Celna. Inne środki, wskazane w przepisach unijnych regulujących, określone dziedziny wymiany towarowej stosowane są zgodnie z klasyfikacją towarową.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

 

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie, akty prawne, użytkowe systemy (ćwiczenia).

II. Reguły klasyfikacji towarowej – ćwiczenia, przykłady.

III. Procedura ułatwiająca prawidłową klasyfikacje towarową – studium przypadku.

IV. Ramy uniwersalnej procedury do zastosowania w firmie.

V. Rodzaje stawek, wiążąca informacja taryfowa.

VI. Studia przypadków w podziale na klasyfikacje produktów.

VII. Ćwiczenia w systemie ISZTAR 4 na wybranych przykładach.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu klasyfikacji towarów do kodów CN.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami