Related Posts

Odprawa celna dla praktyka

Odprawa celna dla praktyka

 

Znajomość podstaw prawa celnego jest niezwykle istotna w przypadku budowania międzynarodowego łańcucha dostaw oraz jego realizacji. Aby nie przeoczyć żadnego „oczka w łańcuchu” należy znać źródła prawa i poruszać się w gąszczu przepisów sprawnie i z korzyścią dla swoich klientów. Duże znaczenie ma również wybór prawidłowej procedury celnej oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji do jej realizacji. Dzięki holistycznemu podejściu do zlecenia transportowego buduje się jakość własnej usługi oraz uzyskuje przewagę konkurencją na rynku.

Szkolenie dedykowane jest praktykom, m.in. spedytorom, przewoźnikom, bezpośrednim importerom i eksporterom, a także każdemu, kto chce poznać prawo celne od podstaw.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują systematyczny i praktyczny przegląd procedur celnych i ich zastosowania. Jednocześnie poznaje źródła prawa celnego, dzięki czemu z łatwością odnajdzie informacje dotyczące wymagań celnych danego towaru zarówno w procesie importu jak i eksportu.

Studia przypadków są oparte na realnych przykładach wywozu towarów do konkretnego kraju np. Wielkiej Brytanii, USA, Ukrainy, Izraela, Turcji itp. – w ramach szkolenia jest przedstawiona pełna informacja jakie dokumenty należy zgromadzić, w jakiej formie wystawić dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, co oznacza wprowadzenie towaru do obrotu, czym jest status celny, jakie są organy celne.

 

Ćwiczenia są zbudowane w taki sposób, aby były zbieżne z profilem działalności uczestników szkolenia.

 

PLAN SZKOLENIA:

Część pierwsza – Źródła międzynarodowego prawa celnego

1.Podstawy prawa celnego.

2.Prawodawstwo celne w Polsce.

3.Organizacja służby KAS

4.Ćwiczenia.

 

Część druga – Procedury celne

1.Jakie mamy procedury celne.

2.Jakie są rodzaje dokumentów przewozowych w świetle przepisów celnych.

3.Odpowiedzialność i zagrożenia.

4.Ćwiczenia.

 

Część trzecia – Zgłoszenia celne

1.Typy zgłoszeń celnych.

2.Systemy teleinformatyczne do obsługi zgłoszeń celnych.

3.Przedstawicielstwo celne.

4.Taryfikacja towarowa.

5.Ćwiczenia.

 

Część czwarta – Procedura wywozu i dopuszczenia do obrotu

1.Wywóz i przywóz do i z UE.

2.Rodzaje dokumentów w świetle przepisów celnych, dotyczące wywozu i przywozu.

3.Szczegółowy plan poprawnego przewozu ze Zjednoczonego Królestwa, Irlandii oraz Irlandii Północnej i ww.

4.Różne regulacje przy przewozach z krajów trzecich ze szczególnym naciskiem na UK, Norwegię, Szwajcarię.

5.Tranzyt jako procedura specjalna.

6.Ćwiczenia.

 

Część piąta – Minimalizacja ryzyka celnego.

1.Zakres odpowiedzialności stron w transporcie.

2.Ryzyko w procedurze tranzytu- zakres odpowiedzialności przewoźnika.

3. Jak uniknąć błędów podczas zamykania procedur celnych.

4.Prawidłowa dokumentacja w transporcie.

5.Case study.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej (w trakcie prezentacji materiału szkoleniowego mile widziany czynny udział uczestników), po każdej partii materiału ćwiczenie lub mini test – w celu ugruntowania przekazanych informacji. Materiałowi szczególnie istotnemu z punktu widzenia prawnego lub merytorycznego – towarzyszą ćwiczenia lub studia przypadków. Wybrane ćwiczenia są prowadzone w grupach – ostatnim etapem każdego ćwiczenia jest wskazanie prawidłowych wyników przez prowadzącego.

 

Trener prowadzący:
Joanna Porath posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu regulacji prawnych na poziomie UE oraz przepisów krajowych.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami