Related Posts

Szkolenie - pochodzenie towarów UK

Pochodzenie towarów UK

Zapraszamy na szkolenie „Pochodzenie towarów UK”

Eksporterzy, którzy w roku 2021 wystawiali dokumenty potwierdzające UE preferencyjne pochodzenie towarów w wywozie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – muszą posiadać komplet deklaracji dostawców (zgodnym z umową handlową między UE/UK).

Także od dnia 1.01.2022 w przypadku wystawiania oświadczeń o preferencyjnym pochodzeniu towarów wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w momencie ich wystawiania eksporter musi posiadać komplet dokumentów (w tym deklaracji dostawców) na podstawie których potwierdził UE preferencyjne pochodzenie towarów przeznaczonych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Oznacza to, że od 1.01.2022 organy celne UK muszą występować m.in. do Polskich Organów Celnych z wnioskami o weryfikację wystawionych dowodów poświadczających preferencyjne pochodzenie towarów.

Aby uniknąć sytuacji związanej z negatywną weryfikacją dowodów potwierdzających preferencyjne pochodzenie i tym samym nie narażać naszych odbiorców towarów w UK i innych krajach poza UE – należy posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie oraz gromadzić i mieć dostępne właściwe dokumenty i procesy to potwierdzające.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

 

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Status celny towarów

1. Towary unijne.
2. Towary nieunijne.
3. Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja.
4. Ćwiczenia.

II. Niepreferencyjne pochodzenie towarów

1. Akty prawne.
2. Ustalanie pochodzenia.
3. Dokumentowanie pochodzenia.
4. Ćwiczenia.

III. Preferencyjne pochodzenie towarów

1. Akty prawne.
2. Preferencyjne reguły pochodzenia – ćwiczenia.
3. Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie – studia przypadków.
4. Umowy o wolnym handlu – studium przypadku (matryca preferencji).
5. Deklaracja dostawców – ćwiczenia.
6. Wiążąca informacja taryfowa.

IV. Obowiązki eksporterów i dostawców.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu pochodzenia towarów przeznaczonych do UK.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami