Related Posts

Szkolenie - pochodzenie towarów UK

Pochodzenie towarów UK

Zapraszamy na szkolenie z POCHODZENIE TOWARÓW UK.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

  • +48 58 688 86 86
  • Maksymalna grupa docelowa 25 osób

Szkolenie odbywa się online lub u klienta na terenie całej Polski ( min. 8 osób )

Szkolenie jest dedykowane dla eksporterów i dostawców towarów przeznaczonych do wywozu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Przeznaczone dla pracowników w komórkach celnych, logistycznych a także dla przedstawicieli produkcji (technologia produkcji), działów handlowych.

Szkolenie dotyczy obowiązków w zakresie potwierdzania i dokumentowania pochodzenia towarów przeznaczonych do wywozu poza UE w tym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Od 1 stycznia 2022 nowe obowiązki dla eksporterów
Eksporterzy, którzy w roku 2021 wystawiali dokumenty potwierdzające UE preferencyjne pochodzenie towarów w wywozie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – muszą posiadać komplet deklaracji dostawców (zgodnym z umową handlową między UE/UK).

Także od dnia 1.01.2022 w przypadku wystawiania oświadczeń o preferencyjnym pochodzeniu towarów wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w momencie ich wystawiania eksporter musi posiadać komplet dokumentów (w tym deklaracji dostawców) na podstawie których potwierdził UE preferencyjne pochodzenie towarów przeznaczonych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Oznacza to, że od 1.01.2022 organy celne UK będą występować min. do Polskich Organów Celnym z wnioskami o weryfikację wystawionych dowodów poświadczających UE preferencyjne pochodzenie towarów.

Aby uniknąć sytuacji związanej z negatywną weryfikacją dowodów potwierdzających preferencyjne pochodzenie i tym samym nie narażać naszych odbiorców towarów w UK i innych krajach poza UE – należy posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie oraz gromadzić i mieć dostępne właściwe dokumenty i procesy to potwierdzające.

Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków.

Przed każdym szkoleniem jest przesyłana i badana ankieta potrzeb szkoleniowych – w celu uwzględnienia profilu działalności uczestników szkolenia (dobór przykładów, studiów przypadku, ćwiczeń).

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami