Related Posts

Akcyza

Podstawy prawa akcyzowego

Zapraszamy na szkolenie „Podstawy Prawa Akcyzowego”

W ramach szkolenia z podatku akcyzowego uczestnicy poznają m.in.: źródła prawa, zasady podatku akcyzowego, przedmiot opodatkowania akcyzą, obowiązki i formalności rejestracyjne, deklaracje i ewidencje akcyzowe.

Szkolenie umożliwia praktyczne poznanie mechanizmów działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego oraz usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

PLAN SZKOLENIA:

I. System opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE.

II. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego.

III. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym.

IV. Rejestracja podatników akcyzowych w CRPA.

V. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi.

VI. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w Systemie EMCS 2PL.

VII. Deklaracje akcyzowe.

VIII. Ewidencje akcyzowe.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa akcyzowego.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Tomasz Sętkowski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu regulacji prawnych na poziomie UE oraz przepisów krajowych.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami