Related Posts

Szkolenie - status celny i pochodzenie towarów

Status celny i pochodzenie towarów

Zapraszamy na szkolenie „Status celny i pochodzenie towarów”

Podczas szkolenia uczestnicy poznają reguły pochodzenia towarów, m.in.: reguły pochodzenia niepreferencyjnego, reguły pochodzenia preferencyjnego, dokumentowanie pochodzenia i zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów i inne. Uczestnicy nabędą także umiejętność ustalenia pochodzenia towaru, sporządzenia dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów, prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też dowodu pochodzenia, sporządzania deklaracji dostawcy jak również oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Status celny towarów

1. Towary unijne.
2. Towary nieunijne.
3. Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja.
4. Ćwiczenia.

II. Niepreferencyjne pochodzenie towarów

1. Akty prawne.
2. Ustalanie pochodzenia.
3. Dokumentowanie pochodzenia.
4. Ćwiczenia.

III. Preferencyjne pochodzenie towarów

1. Akty prawne.
2. Preferencyjne reguły pochodzenia – ćwiczenia.
3. Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie – studia przypadków.
4. Umowy o wolnym handlu – studium przypadku (matryca preferencji).
5. Ogólny system preferencji taryfowych GSP – ćwiczenia.
6. Deklaracja dostawców – ćwiczenia.
7. Wiążąca informacja taryfowa.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu statusu celnego i pochodzenia towarów.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami