Related Posts

Szkolenie - status celny i pochodzenie towarów

Status celny i pochodzenie towarów

Zapraszamy na szkolenie Status celny i pochodzenie towarów

Znajomość reguł pochodzenia towarów ma ogromne znaczenie dla importerów i firm zorientowanych na eksport, ponieważ na kalkulację cen eksportowych i kosztów importu towarów duży wpływ mają obniżki ceł, co daje tym przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną w handlu międzynarodowym. Warunkiem jest jednak znajomość czasami skomplikowanych zasad i właściwego postępowania z nimi.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

  •  +48 58 688 86 86 joanna.korytkowska@acporath.com
  •  Zapisy na szkolenia
  •  Maksymalna grupa docelowa 25 osób

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują systematyczny i praktyczny przegląd preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów.Uczestnicy dowiadują się, które dokumenty są wymagane do ustalenia pochodzenia towarów, z którymi dokumentami przedstawia się pochodzenie towarów i jakie uproszczenia, np. w zakresie autoryzacji „autoryzowanego eksportera”.

Studia przypadków są oparte na realnych przykładach wywozu towarów do konkretnego kraju np. Wielkiej Brytanii, USA, Ukrainy, Izraela, Turcji itp. – w ramach szkolenia jest przedstawiona pełna informacja jakie dokumenty należy zgromadzić, w jakiej formie wystawić dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, co to jest status celny oraz kiedy i jak wystawić dowód potwierdzający niepreferencyjne pochodzenie towaru. Ćwiczenia są zbudowane w taki sposób, aby były zbieżne z profilem działalności uczestników szkolenia.

PLAN SZKOLENIA:

Część pierwsza
I. Status celny towarów
1. Towary unijne.
2. Towary nieunijne.
3. Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja.
4. Ćwiczenia.

Część druga
II. Niepreferencyjne pochodzenie towarów
1. Akty prawne.
2. Ustalanie pochodzenia.
3. Dokumentowanie pochodzenia.
4. Ćwiczenia.

Część trzecia
III. Preferencyjne pochodzenie towarów
1. Akty prawne.
2. Preferencyjne reguły pochodzenia – ćwiczenia.
3. Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie – studia przypadków.
4. Umowy o wolnym handlu – studium przypadku (matryca preferencji).
5. Ogólny system preferencji taryfowych GSP – ćwiczenia.
6. Deklaracja dostawców – ćwiczenia.
7. Wiążąca informacja taryfowa.

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej (w trakcie prezentacji materiału szkoleniowego mile widziany czynny udział uczestników), po każdej partii materiału ćwiczenie lub mini test – w celu ugruntowania przekazanych informacji. Materiałowi szczególnie istotnemu z punktu widzenia prawnego lub merytorycznego – towarzyszą ćwiczenia lub studia
przypadków. Wybrane ćwiczenia są prowadzone w grupach – ostatnim etapem każdego ćwiczenia jest wskazanie prawidłowych wyników przez prowadzącego.

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celnych importowanych produktów.

Doświadczony analityk z kilkunastoletnim stażem w organach celnych: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami