Related Posts

Title Image

Odprawa celna

 

 

Odprawa fiskalna

Import i eksport towarów pochodzących spoza UE i sprzedawanych poza jej terytorium wiąże się z konkretnymi procedurami. Są to wszystkie czynności przewidziane zasadami postępowania celnego. Dotyczy ona wprowadzania towarów na obszar Unii Europejskiej, w tym Polski oraz ich wyprowadzania. Termin obejmuje więc zarówno towary importowane, jak i eksportowane, które podlegają kontroli na granicach.

Typy procedur celnych

Według Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który jest źródłem prawa celnego stosowanego w sposób jednolity na całym obszarze celnym UE, rozróżniamy trzy rodzaje procedur celnych:

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz
 • Procedury specjalne, takie jak dług celny czy odprawa fiskalna 

 

Dopuszczenie do obrotu:

Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom nieunijnym odpowiedni unijny status. Dopuszczenie do obrotu wymaga:

 • zastosowania środków polityki handlowej;
 • zastosowania opłat prawnie należnych (należności przywozowe takie jak dług celny);
 • spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów i odprawie fiskalnej (np. przedłożenie świadectwa weterynaryjnego, fitosanitarnego itp).

 

Wywóz:

Procedura wywozu polega na wyprowadzeniu towaru unijnego poza obszar celny UE. Warunkiem udzielenia zwolnienia do wywozu jest stwierdzenie, że towary, które opuszczają obszar UE są w takim samym stanie, jak w momencie przyjęcia zgłoszenia. W Polsce organem nadzorującym fizyczne odprawy i odpowiedzialnym za kontrolę wyprowadzenia towaru są urzędy celno-skarbowe wyprowadzenia. O czym trzeba pamiętać?

 • Zgłoszenie towaru do procedury wywozu wymaga spełnienia formalności dla wywozu z uwzględnieniem: środków polityki handlowej i należności wywozowych takich jak odprawa fiskalna czy dług celny;
 • Towar w momencie opuszczenia obszaru UE traci swój status unijny – staje się towarem nieunijnym i przestaje podlegać kontroli europejskich organów;
 • Towar zgłoszony do procedury wywozu podlega dozorowi od momentu przyjęcia zgłoszenia aż do chwili opuszczenia obszaru UE. Dozór to ogólne działania prowadzone przez organy graniczne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa;
 • Zanim towar opuści UE, przeprowadzana jest odprawa fiskalna i kontrola celna wynikającą z analizy ryzyka, aby stwierdzić czy przedstawiony towar jest zgodny z informacjami podanymi w zgłoszeniu. 

Procedury specjalne:

 • Tranzyt (wewnętrzny i zewnętrzny) – to procedura celna dla przewozu towarów między Unią Europejską i państwami wspólnego tranzytu, jak również między samymi państwami wspólnego tranzytu;
 • Składowanie (składowanie celne, wolny obszar celny);
 • Szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie);
 • Przetwarzanie (uszlachetnianie czynne lub bierne).

 

Stopień dokładności odpraw celnych

Odprawę celną dzielimy też ze względu na stopień dokładności:

 • zwykła – jest to standardowy tryb, stosowany w każdej procedurze. Do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli wymagany jest komplet niezbędnych dokumentów celnych.
 • uproszczona – to procedura przyspieszona. Korzystają z niej firmy uznane przez służby za godne zaufania. Np. w przypadku eksportu taka odprawa może być przeprowadzona w magazynie albo siedzibie firmy jeszcze przed wyjazdem towaru i opłaceniem długu celnego.