Related Posts

Title Image

Reguły pochodzenia towarów

 

Reguły pochodzenia towarów są określone w przepisach celnych i odnoszą się do kwestii ustalenia kraju pochodzenia towarów. To te kraje, w których towary zostały wyprodukowane lub w których zostały przeprowadzone ostatnie istotne operacje ich przetwarzania, nadające im charakter towarów gotowych do sprzedaży.

W ramach międzynarodowego handlu reguły pochodzenia towarów mają znaczenie dla ustalenia stawek celnych i preferencyjnych, które są pobierane przy imporcie towarów z jednego kraju do innego. Na przykład, w niektórych umowach handlowych, towary wyprodukowane w kraju objętym umową, mogą podlegać preferencyjnym stawkom celnym przy imporcie do innego kraju, pod warunkiem, że spełniają określone wymogi dotyczące pochodzenia towarów.

W kontekście Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), Rozporządzenia Wykonawczego do UKC i Rozporządzenia Delegowanego do UKC, wyróżniamy następujące reguły pochodzenia towarów:

  • Reguła krajowa – towar pochodzi z kraju, w którym został wyprodukowany lub w którym przeprowadzono ostatnią istotną operację przetwarzania.
  • Reguła wystarczającej operacji przetworzenia – towar pochodzi z kraju, w którym został poddany wystarczającej ilości przetwarzania lub produkcji, co nadaje mu charakter towaru nowego i pochodzącego.
  • Reguła zmiany klasyfikacji – towar pochodzi z kraju, w którym został poddany zmianie klasyfikacji taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w systemie Harmonizowanego Opisu i Kodów Towarów (HS).
  • Reguła wartości celnej materiału – towar pochodzi z kraju, w którym został wykorzystany materiał pochodzący z kraju, z którego następuje eksport, i który stanowi określoną część wartości celnego towaru.
  • Reguła kumulacji – towar pochodzi z kraju, który zawarł umowę handlową z Unią Europejską, dotyczącą uznawania preferencyjnego pochodzenia i w którym został poddany wystarczającej ilości przetwarzania lub produkcji lub w którym został użyty materiał pochodzący z innego kraju, objętego umową handlową preferencyjną z UE.

 

Wszystkie te reguły mają na celu ustalenie kraju pochodzenia towaru zgodnie z przepisami celno-podatkowymi UE. Konieczne jest dokładne zrozumienie reguł pochodzenia towarów dla prawidłowego stosowania przepisów celnych.

AC Porath wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom przygotowała kursy i szkolenia w ramach Akademii Celnej, które odpowiedzą na wszelkie niejasne w tym temacie kwestie i pomogą we właściwym rozumieniu przepisów regulujących pochodzenie towarów.