Related Posts

Title Image

Reguły pochodzenia towarów

 

W przepisach celnych istnieją zasady odnoszące się do kwestii ustalenia kraju pochodzenia produktów. To te kraje, w których towary zostały wyprodukowane lub w których zostały przeprowadzone ostatnie istotne operacje ich przetwarzania, nadające im charakter wyrobów gotowych do sprzedaży. Praktyczne i podane w atrakcyjnej formie informacje na ten temat poznasz w trakcie organizowanego przez AC Porath szkolenia. Kursy są prowadzone przez doświadczonych fachowców, którzy dbają o poziom merytoryczny i przyjazną atmosferę.

W ramach międzynarodowego handlu reguły pochodzenia towarów mają znaczenie dla ustalenia stawek celnych i preferencyjnych, które są pobierane przy imporcie z jednego kraju do innego. Na przykład, w niektórych umowach handlowych, produkty wytworzone w kraju objętym umową, mogą podlegać preferencyjnym stawkom celnym przy imporcie do innego kraju, pod warunkiem że spełniają określone wymogi dotyczące źródła pozyskania. Tych i wielu innych informacji dowiesz się podczas naszych kursów i szkoleń.

 

Reguły pochodzenia towarów

Kursy i szkolenia dotyczące reguł pochodzenia towarów

W kontekście Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), Rozporządzenia Wykonawczego do UKC i Rozporządzenia Delegowanego do UKC, wyróżniamy następujące reguły pochodzenia towarów:

  • krajowa – produkt pochodzi z kraju, w którym został wyprodukowany lub w którym przeprowadzono ostatnią istotną operację przetwarzania.
  • wystarczającej operacji przetworzenia – towar pochodzi z kraju, w którym został poddany wystarczającej ilości przetwarzania lub produkcji, co nadaje mu charakter nowego i pochodzącego.
  • zmiany klasyfikacji – wyrób pochodzi z kraju, w którym został poddany zmianie klasyfikacji taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w systemie Harmonizowanego Opisu i Kodów Towarów (HS).
  • reguła wartości celnej materiału – produkt pochodzi z kraju, w którym został wykorzystany materiał pochodzący z kraju, z którego następuje eksport, i który stanowi określoną część wartości celnego towaru.
  • kumulacji – wyrób pochodzi z kraju, który zawarł umowę handlową z Unią Europejską, dotyczącą uznawania preferencyjnego pochodzenia i w którym został poddany wystarczającej ilości przetwarzania lub produkcji lub w którym został użyty materiał pochodzący z innego kraju, objętego umową handlową preferencyjną z UE.

Wszystkie te reguły mają na celu ustalenie kraju pochodzenia towaru zgodnie z przepisami celno-podatkowymi UE. Konieczne jest dokładne zrozumienie przepisów dla prawidłowego stosowania przepisów celnych, na co pozwalają szkolenia i kursy organizowane przez naszą agencję. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, dostęp do wielu przydatnych materiałów i interesujący przebieg wszystkich zajęć.

AC Porath wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom przygotowała kursy i szkolenia w ramach Akademii Celnej, które odpowiedzą na wszelkie niejasne w tej sprawie kwestie i pomogą we właściwym rozumieniu przepisów regulujących pochodzenie towarów.