Related Posts

Title Image

Akademia celna

Wiedza merytoryczna
i praktyczna

Dostarczamy wiedzę z zakresu norm i przepisów związanych z międzynarodową wymianą handlową. Programy szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb firm i wymogów rynku.Pomagamy pracownikom firm i instytucji zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w dżungli przepisów celnych oraz pokazujemy im w jaki sposób prawidłowo dokonać zgłoszeń operacyjnych.

Audyt celny

Sylwetki trenerów

asia-01

Joanna Porath

Dyrektor zarządzający

2021 obecnie Master of Business Administration, specjalność: Logistyka i łańcuchy dostaw, Akademia Leona Koźmińskiego
2007 – 2009 Magister inżynier Transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni
2007 – 2008 Magister towaroznawstwa ze specjalizacją: Product Manager; Akademia Morska w
2003 – 2007 Inżynier w transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni

Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów i logistyków, a także ich podwykonawców. W efekcie pozwala jej to poznawać „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności.

 • regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
 • obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
 • procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • procedura wywozu
 • sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
piotr-01

Piotr Czerkawski

Ekspert Celny

2004 – studia magisterskie wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
2008 – Studia podyplomowe : „Zarządzanie Ryzykiem” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2400 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych

 • Status celny i pochodzenie towarów
 • Zarządzanie Ryzykiem Celnym – dla przedstawicieli celnych i innych operatorów
 • AEO, uproszczone procedury celne i inne ułatwienia w ramach Unijnego Kodeksu Celnego
 • Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE – Procedury celne
 • Klasyfikacja taryfowa towarów – Wartość celna towarów – Dług celny i sposoby jego zabezpieczania
Tomasz Sętkowski

Tomasz Sętkowski

Ekspert Celny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa
Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC. Jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego, czy wielu innych zagadnień przepisów celnych i podatkowych.