Related Posts

Title Image

Akademia celna

Wiedza merytoryczna
i praktyczna

Dostarczamy wiedzę z zakresu norm i przepisów związanych z międzynarodową wymianą handlową. Programy szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb firm i wymogów rynku.Pomagamy pracownikom firm i instytucji zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w dżungli przepisów celnych oraz pokazujemy im w jaki sposób prawidłowo dokonać zgłoszeń operacyjnych.

Audyt celny

Sylwetki trenerów

CEO AC Porath Sp. z o.o.

Joanna Porath

Dyrektor zarządzający

2021 – 2023 Master of Business Administration, specjalność: Logistyka i łańcuchy dostaw, Akademia Leona Koźmińskiego
2007 – 2009 Magister inżynier Transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni
2007 – 2008 Magister towaroznawstwa ze specjalizacją: Product Manager; Akademia Morska w Gdyni
2003 – 2007 Inżynier w transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni

Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów i logistyków, a także ich podwykonawców. W efekcie pozwala jej to poznawać „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności.

 • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • Oealizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
 • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
 • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • Srocedura wywozu
 • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
piotr-01

Piotr Czerkawski

Ekspert Celny

2004 – studia magisterskie wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
2008 – studia podyplomowe : „Zarządzanie Ryzykiem” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2400 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych

 • Status celny i pochodzenie towarów
 • Zarządzanie Ryzykiem Celnym – dla przedstawicieli celnych i innych operatorów
 • AEO, uproszczone procedury celne i inne ułatwienia w ramach Unijnego Kodeksu Celnego
 • Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE – Procedury celne
 • Klasyfikacja taryfowa towarów – Wartość celna towarów – Dług celny i sposoby jego zabezpieczania
Joanna Tymińska

Joanna Tymińska

Wykładowca

2016 – 2017 studia podyplomowe, specjalizacja: Marketing i PR w Internecie, WSAiB w Gdyni
2006 – 2011 Magister Prawa, specjalizacja: Prawo międzynarodowe, Uniwersytet Gdański
2004 – 2009 Magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: Bezpieczeństwo morskie państwa, AMW w Gdyni

Ponad 14 lat doświadczenia w branży TSL. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i marketingu, specjalizuje się w tworzeniu kompletnych łańcuchów logistycznych dla transportu LCL, FCL oraz ładunków ponadgabarytowych. Kooperator do spraw współpracy z partnerami i klientami. Wykładowca akademicki na kierunku Marketing oraz Logistyka Na WSAiB w Gdyni oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Trener z zakresu prawa celnego w Akademii Celnej AC Porath Sp. z o.o.

 • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • Realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
 • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
 • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • Procedura wywozu
 • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
Tomasz Sętkowski

Tomasz Sętkowski

Ekspert Celny

1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Specjalizacja – Prawo celne

 

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie ponad 30 letniej kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego.

Zajmuje ponadto stanowisko Managera ds. Trade Compliance w międzynarodowej korporacji będąc odpowiedzialnym za operacje celne firmy.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień przepisów celnych i podatkowych.

 • Zgłoszenia celne i ich wypełnianie w zależności od procedur celnych,
 • INTRASTAT i obowiązek statystyczny w obrocie z zagranicą,
 • INCOTERMS i stosowanie reguł handlowych w praktyce.
 • Procedury specjalne: uszlachetnianie, odprawa czasowa
 • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych – EMCS 2PL
 • Obrót towarami podwójnego zastosowania „Dual Use”