Related Posts

Title Image

Akademia celna

Wiedza merytoryczna
i praktyczna

Dostarczamy wiedzę z zakresu norm i przepisów związanych z międzynarodową wymianą handlową. Programy szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb firm i wymogów rynku.Pomagamy pracownikom firm i instytucji zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w dżungli przepisów celnych oraz pokazujemy im w jaki sposób prawidłowo dokonać zgłoszeń operacyjnych.

Audyt celny

Sylwetki trenerów

CEO AC Porath Sp. z o.o.

Joanna Porath

Dyrektor Zarządzający

2021 – 2023 Master of Business Administration, specjalność: Logistyka i łańcuchy dostaw, Akademia Leona Koźmińskiego
2007 – 2009 Magister inżynier Transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni
2007 – 2008 Magister towaroznawstwa ze specjalizacją: Product Manager; Akademia Morska w Gdyni
2003 – 2007 Inżynier w transportu ze specjalizacją: Eksploatacja portów i floty; Akademia Morska w Gdyni

Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów i logistyków, a także ich podwykonawców. W efekcie pozwala jej to poznawać „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności.

 • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • Realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
 • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
 • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • Procedura wywozu
 • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
Joanna Tymińska

Joanna Tymińska

Wykładowca

2016 – 2017 studia podyplomowe, specjalizacja: Marketing i PR w Internecie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
2006 – 2011 Magister Prawa i Administracji, specjalizacja: Prawo międzynarodowe, Uniwersytet Gdański
2004 – 2009 Magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: Bezpieczeństwo morskie państwa, AMW w Gdyni

Ponad 14 lat doświadczenia w branży TSL. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i marketingu, specjalizuje się w tworzeniu kompletnych łańcuchów logistycznych dla transportu LCL, FCL oraz ładunków ponadgabarytowych. Kooperator do spraw współpracy z partnerami i klientami. Wykładowca akademicki na kierunku Marketing oraz Logistyka Na WSAiB w Gdyni oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Trener z zakresu prawa celnego w Akademii Celnej AC Porath Sp. z o.o.

 • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • Realizacja polityki zagranicznej w zakresie wymiany towarowej ze Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Irlandią Północną
 • Obrót towarowy z zagranicą z punktu widzenia spedytora oraz przewoźnika
 • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • Procedura wywozu
 • Sposoby rejestracji przedsiębiorców, przedstawicielstwo celne, programy celne Unii Europejskiej
Tomasz Sętkowski

Tomasz Sętkowski

Ekspert Celny

1992 – 1997 Magister Prawa i Administracji, specjalizacja: Prawo celne, Uniwersytet Łódzki

 

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie ponad 30 letniej kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego.

Zajmuje ponadto stanowisko Managera ds. Trade Compliance w międzynarodowej korporacji będąc odpowiedzialnym za operacje celne firmy.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień przepisów celnych i podatkowych.

 • Zgłoszenia celne i ich wypełnianie w zależności od procedur celnych
 • INTRASTAT i obowiązek statystyczny w obrocie z zagranicą
 • INCOTERMS i stosowanie reguł handlowych w praktyce
 • Procedury specjalne: uszlachetnianie, odprawa czasowa
 • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych – EMCS 2PL
 • Obrót towarami podwójnego zastosowania „Dual Use”
Małgorzata Wszołek-Siemińska

Małgorzata Wszołek-Siemińska

Ekspert Celny

2017 – 2018 EMBA, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

1995 – 2000 Magister Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: Zarządzanie Marketingiem w Przedsiębiorstwie, Politechnika Rzeszowska

 

Zagadnieniami prawa celnego, administracyjnego w zakresie wywozu, procedur specjalnych i przywozu oraz praktycznego zastosowania środków polityki handlowej zajmuje się od 20-stu lat. Stało się to jej pasją i życiową drogą.

Praktyk i teoretyk prawa celnego. Posiada czynne uprawnienia agenta celnego, księgowego, a także tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration).

Wielogodzinne szkolenia z tematyki celnej pozwalają jej na bieżące śledzenie zmian w prawie międzynarodowym mającym bezpośrednie przełożenie na łańcuchy dostaw klientów.

Na co dzień zajmuje się obsługą celną graniczną w rejonie polsko-ukraińskim, ze specjalizacją obsługi w zakresie towarów wymagających kontroli nie tylko organów celno-skarbowych, ale również kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przywozie, procedurach specjalnych i wywozie.

 • Zgłoszenia celne i ich wypełnianie w zależności od procedur celnych
 • Kontrola sanitarna, weterynaryjna oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przywozie i wywozie
 • TRACES, SINGLE WINDOW
 • Klasyfikacja towarowa
 • Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych
 • Obrót towarowy z zagranicą
 • Procedura dopuszczenia do obrotu, ze specjalizacją: wykorzystanie prawa fiskalnego Państw Członkowskich
 • Procedury specjalne: tranzyt oraz składowanie
 • Procedura wywozu
piotr-01

Piotr Czerkawski

Ekspert Celny

2007 – 2008 studia podyplomowe, specjalizacja: Zarządzanie Ryzykiem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1999 – 2004 Magister Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2400 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych

 • Status celny i pochodzenie towarów
 • Zarządzanie Ryzykiem Celnym – dla przedstawicieli celnych i innych operatorów
 • AEO, uproszczone procedury celne i inne ułatwienia w ramach Unijnego Kodeksu Celnego
 • Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE – Procedury celne
 • Klasyfikacja taryfowa towarów – Wartość celna towarów – Dług celny i sposoby jego zabezpieczania
Trener celny Bogna Szur

Bogna Szur

Ekspert Celny

2002 – 2004 Magister rachunkowości, Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: specjalizacja Rachunkowość, Uniwersytet Gdański

1999 – 2002 Finanse i Bankowość, Uniwersytet Gdański

Z tematyką TSL i obsługą celną związana jest od 1995 roku, posiada licencję agenta celnego.  W czasie tej blisko 30-letniej pracy nie tylko bezpośrednio uczestniczyła w procesach obsługi celnej, ale również  od podstaw tworzyła działy agencji celnej w strukturze przedsiębiorstw zarówno mniejszych lokalnych jak i w organizacji międzynarodowej. W ten sposób zyskała praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego, włączając obowiązki sprawozdawcze INTRASTAT.  Posiada wieloletnią praktykę w budowie i rozwoju zespołów agentów celnych, tworzeniu i doskonaleniu procesów celnych, badaniu potrzeb klienta i opracowywaniu optymalnych dla niego rozwiązań przy jednoczesnym nadzorowaniu i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Prowadziła projekty certyfikacji AEO oraz zapewniała późniejsze spełnianie przez posiadacza pozwolenia wymagań. Zna procesy pozyskiwania pozwoleń wydawanych przez organy celne oraz tryb prowadzenia postępowań. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zagadnień celnych dla klientów oraz wewnątrz organizacji których jest częścią stanowi element prowadzonej aktywności.

 • Status celny a pochodzenie towarów, definicje, znaczenie dla dokonywania obrotu towarami
 • Obowiązki celne i odpowiedzialność poszczególnych uczestników łańcucha dostaw
 • Procedury celne w międzynarodowym obrocie towarami; obciążenia fiskalne
 • Sporządzanie zgłoszeń celnych, zakres danych, odpowiedzialność przedsiębiorcy; praktyczne wypełniane dokumentu odprawy celnej
 • Elementy kalkulacyjne w zgłoszeniu celnym (znaczenie klasyfikacji celnej i pochodzenie towarów, środki taryfowe, wartość celna i jej elementy a podstawa opodatkowania)
 • Obowiązki rejestracyjne przed rozpoczęciem obrotu towarowego z zagranicą