Related Posts

Title Image

Taryfa celna

 

 

Tym mianem określa się ujednolicony zbiór stawek i opłat. W odniesieniu do przepisów celno-podatkowych takim zbiorem jest taryfa celna, która zawiera informacje o:

  • kodach towarów,
  • stawkach celnych,
  • podatku VAT i akcyzy,
  • obowiązujących zakazach i ograniczeniach w przywozie i wywozie towarów.

Kod taryfy celnej określa rodzaj, przeznaczenie i zastosowanie danego towaru, który jest obejmowany jedną z procedur celnych. Dzięki systemom teleinformatycznym taryfikacja celna w UE przebiega szybko i sprawnie. Umożliwia to system informacji taryfy celnej ISZTAR oraz unijny system informacyjny TARIC.

 

Taryfa celna

System informacji taryfy celnej ISZTAR

System ISZTAR dostarcza szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. Dane, które można tam znaleźć pochodzą z systemu Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich TARIC (taryfa celna UE) oraz danych krajowych dotyczących podatku VAT, akcyzy i innych krajowych środków pozataryfowych. Narzędziem pomocniczym jest umieszczony w systemie kalkulator celny, który pomaga w wyliczeniu należności celno-podatkowych.

Serwis ISZTAR udostępnia informacje takie jak:

  • przeglądarkę taryfową,
  • kalkulator taryfowy,
  • alfabetyczny indeks towarów,
  • elektroniczną wersję baz danych taryfy celnej (tzw. plik startowy).

 

Poza takimi danymi jak taryfa celna, znajdziemy tam również informacje o:

  • kontyngentach taryfowych lub dokumentach wymaganych przy odprawie celnej,
  • wymaganych kontrolach i inspekcjach przez takie organy państwowe jak: WIORiN, WIJHARS, Inspekcja Sanitarna, Inspektorat Weterynarii.

Budowa przeglądarki taryfowej systemu ISZTAR umożliwia odnalezienie właściwego kody taryfy celnej wraz z uszczegóławianiem informacji dotyczącej towaru, który ma zostać objęty procedurą celną. Istotna jest nie tylko nazwa towaru, ale również kraj jego pochodzenia/przeznaczenia, cel, dla którego towar jest sprowadzany/eksportowany, a także inne informacje identyfikujące towar.

 

TARIC i kody CN

System klasyfikacji i opisu towarów, na którym bazuje taryfa celna UE, umożliwia zbieranie i wymianę informacji na temat handlu zagranicznego. W tym celu w Unii Europejskiej stosowana jest Nomenklatura Scalona (CN), która jest rozwinięciem światowego zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, znanego jako System Zharmonizowany (HS). Kody taryfy celnej są dzięki temu klarowne dla wszystkich uczestników obrotu towarowego z zagranicą na obszarze Unii Celnej.

Połączeniem systemu klasyfikacji towarów w CN oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na obszarze UE, jest Wspólna Taryfa Celna. Natomiast rozwinięciem tej Taryfy jest zintegrowana taryfa celna UE (TARIC).