Related Posts

Title Image

Agencja celna

Więcej niż
doświadczenie

Zapewniamy pełną organizację wszystkich procedur celnych od załadunku do dotarcia do urzędu celnego przeznaczenia wraz z wszystkimi kontrolami .

Nasza działalność obejmuje kompleksowe wsparcie merytoryczne i formalne  dla uczestników obrotu międzynarodowego. Optymalizujemy łańcuchy   dostaw poprzez łączenie, koordynację i wsparcie w szerokim wachlarzu usług

Audyt celny

Jesteśmy agencją celną, gwarantującą pełną organizację wszystkich procedur i usług celnych, od załadunku aż do dotarcia do urzędu celnego przeznaczenia, wraz z kontrolami. Zapewniamy tzw. looping wszystkich działań celnych. Jako agencja celna podejmujemy się trudnych i niestandardowych zleceń, specjalizujemy się w obsłudze przewoźników, spedytorów i logistyków na terenie całej Unii Europejskiej. Odrębne działy agencji zajmują się odprawami celnymi i obsługą: przewozów do i z Wielkiej Brytanii, towarów wrażliwych, wysokowartościowych i ponadgabarytowych oraz potoków ładunkowych do i z Ukrainy. Nasza działalność obejmuje kompleksowe wsparcie merytoryczne i formalne dla uczestników obrotu międzynarodowego. Agencja celna optymalizuje łańcuchy dostaw, dokonujemy to poprzez łączenie, koordynację i wsparcie w szerokim wachlarzu usług celnych. Jako eksperci celni mamy świadomość, ile problemów w codziennej pracy celnej może dostarczać przekazywanie danych między systemami. Jednocześnie są one także najczęstszą przyczyną błędów powodujących przestoje towarów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów realizujemy operacje celne z wykorzystaniem najnowocześniejszych europejskich rozwiązań digitalnych. Szybko, sprawnie i skutecznie, jednocześnie minimalizując ryzyka związane z nieprawidłowym wprowadzeniem danych między poszczególnymi operacjami.

Do AC Porath należy też Akademia Celna Porath, zajmująca się specjalistycznymi szkoleniami oraz doradztwem celnym. Prowadzimy m.in. szkolenia z zakresu: AEO i innych ułatwień celnych, klasyfikacji towarów do kodów CN, statusu celnego i pochodzenia towarów. Oferujemy również usługi Audytu Celnego, gwarantujące pozytywną weryfikację firmy przez organy celne. Zapewniamy pomoc w kontroli poprawności wszystkich aspektów działalności firmy, które podlegają przepisom celnym.

Siedziba agencji celnej AC Porath mieści się w Gdyni. Jej założycielką i prezeską jest Joanna Porath. Jej atuty to profesjonalne doświadczenie jako dyrektor w sektorze TSL z szerokimi kompetencjami, łączącymi zarządzanie i rozwijanie biznesu w zakresie usług celnych, spedycji morskiej i intermodalnej oraz frachtu lotniczego. Swoje zawodowe doświadczenie w ramach agencji celnej zdobywała zarówno w Polsce, jak i Niemczech.  Jest członkinią Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) – organizacji wspierającej kobiety w branży transportu morskiego.