Related Posts

Title Image

AEO

 

 

AEO Certyfikat

Skrót ten pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”, która oznacza upoważnionego przez organy celno-skarbowe przedsiębiorcę. Firmy posiadające certyfikat (świadectwo) AEO są traktowane przez organy celne jako wiarygodny przedsiębiorca, który korzysta z ułatwień i uproszczeń, dotyczących procedur celnych, wynikających z przepisów prawa (m.in. Unijnego Kodeksu Celnego oraz umów międzynarodowych z Japonią, Norwegią, Szwajcarią, a także od 30.04.2021 z Wielką Brytanią). Posiadacz statusu upoważnionego przedsiębiorcy mający przydzielony indywidualny nr AEO to wiarygodny partner handlowy także dla innych przedsiębiorców – wielkość przedsiębiorstwa nie ma tutaj znaczenia.

Do czego służy certyfikat AEO?

Nadrzędną funkcją certyfikacji AEO jest łączenie firm będących dla siebie podwykonawcami lub klientami w bezpiecznym łańcuchu dostaw, minimalizujący ryzyka celne.

Firmy posiadające certyfikat AEO typu S (bezpieczeństwo i ochrona) i typu F (uproszczenia celne + bezpieczeństwo i ochrona) mogą znacznie obniżyć koszty funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

Spełnienie kryteriów pozwalających na uzyskanie AEOC lub AEOF otwiera drogę do szybkiego (bez kontroli i audytu) uzyskania pozwolenia na korzystanie z innych ułatwień niosących bardzo wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorców: 

  1. Korzystanie z uproszczeń celnych w formie wpisu do rejestru:
  • Nie ma potrzeby fizycznego przedstawienia towaru w Oddziale Celnym;
  • Zgłoszenia podmiotów posiadających AEO rozpatrywane są w pierwszej kolejności; 
  • Możliwość samodzielnego przygotowania deklaracji skróconych;   
  • Możliwe odroczenie płatności podatku VAT zgodnie z możliwościami przedstawionymi w Ordynacji Podatkowej;  
  • Możliwe odroczenie płatności cła zgodnie z ustaleniami z Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz dokumentacją pozwolenia.
  1. Pozwolenie na tranzyt towarów w uproszczeniu – jeżeli chcemy samodzielnie zgłaszać przemieszczanie zaimportowanych towarów np. z Gdyni do Warszawy.  
  2. Zabezpieczenie generalne (zabezpieczenie finansowe na operacje celne) – zwolnienie ze składania zabezpieczenia na tranzyt towarów, skład celny i inne procedury celne (za wyjątkiem procedury dopuszczenia do obrotu).   
  3. Zabezpieczenie generalne na formalności dopuszczenia do obrotu – możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składania zabezpieczenia w wysokości nawet do 70% gwarantowanej kwoty.  
  4. Dostęp do importowanego towaru oraz wysyłki poza obszar unijny 24/h 7 dni w tygodniu – zwiększenie możliwości zakupu/sprzedaży towarów. 

Przygotowanie do wdrożenia certyfikatu AEO

Koszty związane z dostosowaniem firmy do spełniania wymogów pozwalających na uzyskanie ułatwień celnych są zależne od rodzaju pozwolenia (świadectwa) AEO i poziomu przygotowania firmy. Aby je poznać warto przeprowadzić w firmie tzw. audyt zerowy i wybrać optymalny dla danej firmy wachlarz ułatwień. Część rozwiązań istniejących w firmie można zastosować niemal od razu, niektóre wymagają drobnych modyfikacji, praktycznie bez ponoszenia kosztów. Najbardziej kosztowne są procedury i rozwiązania nowe, dotyczące sfery bezpieczeństwa i ochrony (niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenie AEOS lub AEOF), czyli wydzielenie i ochrona tzw. stref newralgicznych w firmie. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie audytu wstępnego i właściwy wybór typu certyfikatu (świadectwa) AEO – nie zawsze będzie nam potrzebne drogie we wdrożeniu AEOS lub AEOF.

W ramach Akademii Celnej oferujemy szereg specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu pozwoleń, procedur i ułatwień celnych, zarządzania ryzykiem celnym, bezpieczeństwa produktu, klasyfikacji towarowej, statusu celnego i pochodzenia towarów. Dodatkowo świadczymy usługę audytu celnego, który przygotowujący firmę do weryfikacji przez organy celne.