Related Posts

Title Image

Dla przewoźnika

Agencja celna
AC Porath

Agencja celna AC Porath świadczy pełen zakres usług dla firm spedycyjnych, obsługując ruch tranzytowy. Obejmuje on m.in.:

  • dbanie o prawa i obowiązki przewoźnika podczas realizacji procedury tranzytowej;
  • zabezpieczenia finansowe w tranzycie;
  • tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny;
  • odprawę celną;
  • implementację ułatwień celnych przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego;
  • szkolenia otwarte i zamknięte;
  • doradztwo celne;
  • konsolidacje oraz doładunki towarów:
  • audyt celny, przygotowujący firmę do weryfikacji przez organy celne.

AC Porath dostrzega kluczową rolę przewoźników, spedytorów oraz dysponentów w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Specjalizujemy się w obsłudze ruchu tranzytowego na obszarze całej Unii Celnej i poza nim. Odrębne działy agencji zajmują się odprawami celnymi towarów wrażliwych, wysokowartościowych i ponadgabarytowych, potoków ładunkowych do i z Ukrainy oraz przewozów do i z Wielkiej Brytanii. Warty podkreślenia jest fakt, że nadal transport drogowy stanowi około 70% przewozów w zakresie tranzytu realizowanych do i z terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Od sprawnej obsługi celnej pojazdu zależy szybkość realizacji transportu, skrócenie do minimum niezbędnych przestojów związanych z kontrolą celną i tranzytem czy zwolnieniem pojazdu do procedury. W każdym z krajów, w którym opiekujemy się przewoźnikiem szukamy takich rozwiązań w ruchu tranzytowym, które będą generowały największą wartość dodaną z punktu widzenia przewoźnika i klienta. Pracujemy w systemie dyżurów 24/7 i w tym czasie wspieramy naszych klientów pod kątem obsługi celnej, oczywiście tam, gdzie Urzędy Celne również w tym czasie działają.

Świadomość jak ważna jest procedura tranzytowa przy przesyłkach towarów nieunijnych oraz unijnych pozwala nam na korzystanie z rozwiązań europejskich w tym zakresie. Po przekroczeniu granicy kierowca powinien zawiadomić agencję celną obsługującą tranzyt, by dokonała sprawdzenia, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zamknięte. Z założenia można się spodziewać, że jeśli przewoźnik jedzie z towarem z portu, to towar może mieć status nieunijny i potrzebuje zgłoszenia do ruchu tranzytowego. Jeśli miejscem odbioru towaru jest terminal/magazyn wewnątrz kraju tzw. inland, to kierowca będzie potrzebować zgłoszenia celnego tranzytowego, bo towar może być na składzie celnym albo na MCS, czyli magazynie czasowego składowania. Znajomość tych procedur przyśpieszy przewóz towarów do miejsca docelowego. My, jako agencja celna, obsługujemy każdy typ towarów oraz wyliczamy wysokość należności celno-podatkowych. Dla naszych stałych klientów jesteśmy w stanie zabezpieczyć niemalże każdy dług celny.

Nasz dział wsparcia procesów celnych zajmuje się także obsługą tematów trudnych i nietypowych. Towar utknął w Oddziale Celnym i nie wiesz co zrobić dalej? Otrzymałeś pismo z prośbą o wyjaśnienia z innego Urzędu Celnego Unii Europejskiej lub kraju sąsiadującego w sprawie ruchu pojazdów w ramach tranzytu? Kompleksowo zajmujemy się obsługą celną importowanych lub eksportowanych towarów.

Z kolei nasz dział szkoleń oferuje dedykowane kursy dla dyspozytorów czy spedytorów, dopasowane do przepisów celnych i ich wykorzystania w praktyce. Pokażemy techniki i narzędzia do stosowania na co dzień podczas realizowania wysyłek z krajami w ruchu tranzytowym, które nie są członkami Unii Europejskiej. Przekazana przez nas wiedza ma praktyczne zastosowanie w ich pracy oraz komunikacji z klientami.