Related Posts

Title Image

Brexit

POTWIERDZANIE POCHODZENIA
TOWARÓW

Przygotujemy Państwa ładunki do prawidłowego wykonania przesyłki do Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Irlandii Północnej.

Nasza wiedza z zakresu deklarowania pochodzenia celnego w ramach umów i porozumień zawartych przez Unię Europejską

Pozwala na profesjonalne przygotowanie dokumentacji w zakresie deklarowania i potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towarów.

Audyt celny
Szkolenia - akademia celna

WARTOŚĆ CELNA
TARYFIKACJA

Wszystkie podmioty dokonujące wymiany handlowej z Wielką Brytanią oraz Irlandią i Irlandią Północną mogą borykają się z kwestią

prawidłowego ustalenia wartości celnej swoich towarów. Bezpośredni wpływ na wysokość należności celno – podatkowych ma także prawidłowa taryfikacja towarów.

Nasza grupa ekspertów z Polski, Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii stoi na straży przepisów, by twoje deklaracje realizowane były na najwyższym europejskim standardzie.

DOKUMENTY PRZEPRAWOWE ORAZ
WSPÓŁPRACA OPERACYJNA

Wysoka jakość obsługi operacji celnych, tak ważnych dla zachowania prawidłowego „cash-flow” przedsiębiorstwa, jest podstawą naszej działalności.

Do każdego realizacji każdego zlecenia przykładamy szczególną wagę i staranność.

Posiadając know-how w całym łańcuchu dostaw jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować tak jego przebieg, by ograniczyć ryzyka związane z bezpieczeństwem celnym Państwa towarów.

Nadchodzące
szkolenia