Related Posts

INTRASTAT

INTRASTAT

Zapraszamy na szkolenie „INTRASTAT – Obowiązek statystyczny związany z handlem na terenie UE”

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INTRASTAT. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia wynikające z przepisów prawa i obecnych doświadczeń jego stosowania.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Rola i zadania statystki handlu wewnątrzunijnego. Czym jest i do czego służy INTRASTAT?

II. Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.

III. Podstawowe zasady obowiązujące dokonywania deklaracji INTRASTAT.

IV. Zgłoszenia INTRASTAT.

V. Zasady wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia.

VI. Korekty zgłoszeń INTRASTAT.

VII. Elektroniczne dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT.

VIII. Zmiany w zakresie przesyłanych danych do INTRASTAT wprowadzone w 2022 roku w związku z rozwojem usług e-commerce.

IX. Kontrola i uprawnienia KAS w zakresie statystyki INTRASTAT.

 

➡️ Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu obowiązku statystycznego związanego z handlem na terenie UE – INTRASTAT.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Tomasz Sętkowski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu regulacji prawnych na poziomie UE oraz przepisów krajowych.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami