Related Posts

Zarządzanie ryzykiem celnym - szkolenie

Zarządzanie Ryzykiem Celnym

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie Ryzykiem Celnym”

Poznanie metodyki zarządzania ryzykiem celnym pozwala na bezpieczne korzystanie z ułatwień celnych, zabezpiecza przez ewentualnymi sankcjami prawnymi, finansowymi, możliwością utraty istniejących ułatwień celnych, możliwymi kontrolami uprawnionych organów spowodowanych błędami firm dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami zagranicznymi (inne kraje niż UE).

Identyfikacja fiskalnych obszarów ryzyka takich jak klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów – przyczynia się do unikania błędów w deklarowaniu i płaceniu należności celno-podatkowych, płacenia odsetek z tego tytułu, chroni przed wszczynaniem postępowania karno-skarbowego.

Identyfikacja niefiskalnych obszarów ryzyka pozwala na prawidłowe zgłaszanie towarów do procedur celnych bez narażania się na sankcje związane z ograniczeniami pozaekonomicznymi np. ograniczenia przywozu, wywozu, własność intelektualna, przewóz leków, substancji niebezpiecznych, CITES, towarów i technologii podwójnego zastosowania, substancji zubażających warstwę ozonową itp.

Ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie informacji dot. ryzyk w obszarze celnym pozwola na właściwą ocenę skali zagrożeń w firmie.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Szkolenie w formule otwartej odbywa się stacjonarnie w Gdyni (sala szkoleniowa AC Porath) lub online.

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się stacjonarnie u Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu (na terenie całej Polski) i w uzgodnionym terminie lub online.

 

PLAN SZKOLENIA:

I. Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia.

II. Najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia.

III. Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia.

IV. Kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych – ćwiczenia.

V. Katalog ryzyk celnych. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę?

VI. Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

VII. Budowanie procedur postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów.

 

➡️ Realizujemy szkolenia w formie warsztatowej, zasadą naszych szkoleń jest minimum teorii – maksimum praktyki, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem celnym.

➡️ Szkolenie jest dedykowane dla pracowników (także nowych bez doświadczenia) biur importu, eksportu, agencji celnych, działów księgowych lub (i) sprzedaży oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

➡️ Zajęcia mają formę interaktywną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Realizujemy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej, stacjonarnie, online oraz hybrydowo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00115/2022.

 

Trener prowadzący:
Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami