Related Posts

Zarządzanie ryzykiem celnym - szkolenie

Zarządzanie Ryzykiem Celnym

Szkolenie jest przeznaczone dla firm korzystających z ułatwień celnych, które oferuje Unijny Kodeks Celny tj.

 • importerów,
 • eksporterów,
 • prowadzących składy celne,
 • przedstawicieli celnych,
 • spedytorów,
 • przewoźników,
 • producentów towarów przeznaczonych na eksport.

 

Poznanie metodyki zarządzania ryzykiem celnym:

 • pozwala na bezpieczne korzystanie z ułatwień celnych,
 • zabezpiecza przed ewentualnymi sankcjami prawnymi, finansowymi,
 • zabezpiecza przed możliwością utraty istniejących ułatwień celnych,
 • ogranicza prawdopodobieństwo kontroli uprawnionych organów spowodowanych błędami firm dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami zagranicznymi (inne kraje niż UE).

Identyfikacja fiskalnych obszarów ryzyka takich jak klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów – przyczynia się do unikania błędów w deklarowaniu i płaceniu należności celno-podatkowych, płacenia odsetek z tego tytułu, chroni przed wszczynanymi postępowaniami karnymi-skarbowymi. Identyfikacja niefiskalnych obszarów ryzyka – pozwala na prawidłowe zgłaszanie towarów do procedur celnych bez narażania się na sankcje związane z ograniczeniami pozaekonomicznymi np. ograniczenia przywozu, wywozu, własność intelektualna, przewóz leków, substancji niebezpiecznych, CITES, towarów i technologii podwójnego zastosowania, substancji zubażających warstwę ozonową itp. Ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie informacji dot. ryzyk w obszarze celnym pozwoli nam na właściwą ocenę skali zagrożeń w firmie. Prawidłowy pomiar zidentyfikowanych ryzyk – pomoże w podejmowaniu racjonalnych działań: tam, gdzie jest to niezbędne (dobierając optymalne środki zaradcze) oraz komfort niedziałania tam, gdzie nie jest to potrzebne (ryzyka na poziomie niskim). Proponowany model zarządzania ryzykiem NZS 6300 to Australijsko-Nowozelandzki schemat, który jest prosty, tani oraz sprawdzony w działaniu np. przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej. Budowa skutecznych i prostych procedur na stanowiskach newralgicznych np. w biurze ds. celnych, księgowości, logistyce, w strefie pakowania towarów przeznaczonych na eksport, w miejscach załadunku towarów- pozwala na obniżanie poziomu ryzyka. Tą sama rolę pełnią np. bezpieczne procedury doboru kontrahentów realizujących nasze operacje celne np. spedytorów, przewoźników, agencje celne. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak identyfikować ryzyka w firmie, jak zbierać i oceniać informacje w tym zakresie, jak przeprowadzić skuteczną analizę danych – gdzie efektem końcowych będzie odpowiedź czy dane zagrożenie jest faktycznie dla nas ryzykiem celnych, a jeżeli tak to czy jest ono niskie, średnie czy wysokie. W dalszej kolejności jakie konkretne działania należy podjąć lub dlaczego nie musimy ich podejmować. Studia przypadków prezentowane na szkoleniu – mogą być wzorem dla własnych procedur zabezpieczających przed utratą ułatwień celnych.

Zajęcia mają formę interaktywną:

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia,
 • studia przypadków.

 

Maksymalna grupa docelowa 25 osób.

Przed każdym szkoleniem jest przesyłana i badana ankieta potrzeb szkoleniowych – w celu uwzględnienia profilu działalności uczestników szkolenia (dobór przykładów, studiów przypadku, ćwiczeń).

Piotr Czerkawski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celnych importowanych produktów.

Doświadczony analityk z kilkunastoletnim stażem w organach celnych: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami