Related Posts

Title Image

Dla spedytora i logistyka

Dodatkowe informacje

W zakresie zadań stanowiących wyzwanie dla podmiotów wykonujących usługi spedycji lub logistyczne działania składowania towarów – przygotowaliśmy ofertę opierającą się na przepisach unijnego kodeksu celnego w zakresie ułatwień i uproszczeń celnych: audyt celny, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz uzyskanie pozwolenia na korzystanie z miejsca uznanego.

Nie bez znaczenia dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw pozostaje certyfikacja w zakresie upoważnionego przedsiębiorcy AEO-C oraz AEO-S. Wszystkie podmioty pragnące uzyskać taką certyfikację wspieramy we wszystkich działaniach z tym związanych.

Dla przedsiębiorstw nie posiadających jeszcze w swoich strukturach działów agencji celnej wychodzimy naprzeciw z przygotowaniem, procedurami i administrowaniem w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz rozpoczęcia pracy operacyjnej wraz z kontrola wewnętrzną takiego działu.

Logistyk
 • audyt celny
 • konsolidacje oraz doładunki towarów
 • status celny
 • obowiązki i prawa przewoźnika podczas realizacji procedury tranzytowej
 • zabezpieczenia finansowe w tranzycie
 • tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • odprawa celna
 • implementacja ułatwień celnych przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego
 • szkolenia otwarte i zamknięte
 • doradztwo celne
 • pochodzenie towarów
 • wartość celna towarów
 • klasyfikacja towarowa
 • audyt celny
 • kontrola celna
 • procedury celne
 • miejsce uznane
 • składy celne i inne miejsca składowania towarów