Related Posts

Title Image

Eksport towarów

 

W jaki sposób przepisy regulują transport produktów poza teren UE? Otóż eksport w rozumieniu Unijnego Kodeksu Celnego oznacza wywóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z Kodeksem Celnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.), wymaga on złożenia odpowiedniego zgłoszenia eksportowego, które jest jednym z dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury celnego wywozu. Jak ją przygotować? To zadanie można zlecić naszej agencji.

Dokumenty i przepisy eksportowe

Czym jest ten dokument? Deklaracja eksportowa to dokument, który zawiera informacje o towarze, jego pochodzeniu, wartości oraz innych szczegółach istotnych z punktu widzenia procedury wywozu. Jej złożenie jest obowiązkowe i musi zostać dokonane przed faktycznym przetransportowaniem poza terytorium UE na terenie oddziału celnego, podległego miejscowo magazynowi załadunkowemu, na trasie przewozu lub najpóźniej na granicy państwa członkowskiego. Procedurami związanymi z tym procesem zajmuje się nasza agencja.

Eksport towarów

Eksport towaru może być przeprowadzany przez przedsiębiorców samodzielnie lub za pośrednictwem naszej firmy, która pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą a urzędem. Agencja celna może pomagać we właściwej taryfikacji ładunków, przygotowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów oraz w przeprowadzeniu formalności w granicznych urzędach, związanych z wywozem towarów za granicę. Przygotowaniem deklaracji i przeprowadzeniem innych wymaganych procedur może kompleksowo zająć się nasza agencja celna.

Agencja celna – wsparcie w procedurach eksportowych

W ramach procedury eksportowej przedsiębiorca ma obowiązek spełnić szereg wymogów prawnych, takich jak uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i certyfikatów, zapłacenie wszelkich należnych podatków, opłat i ceł (jeśli takie mają zastosowanie) oraz przestrzeganie wszelkich regulacji związanych z wywozem towarów.

AC Porath w ramach Agencji, wspiera przedsiębiorców w dopełnieniu tych czynności przed organami celnymi w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia procedury eksportowe obejmujące wywóz towaru poza obszar UE. Deklaracje i inne dokumenty, opłaty oraz wszystkie pozostałe formalności warto powierzyć specjalistom z naszej firmy.