Related Posts

Przewóz towarów do i z Wielkiej Brytanii. Oto lista kontrolna dokumentów, o których trzeba pamiętać

5/5 (Oceny: 2)

Mimo, że Brexit nie zahamował wymiany handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią, to znacznie skomplikował procedury przewozu towarów. O jakich dokumentach trzeba pamiętać, jeśli przewoźnik realizuje zlecenia do i z Wielkiej Brytanii?

Jak wynika z najnowszych danych Narodowego Biura Statystycznego Zjednoczonego Królestwa wartość importu i eksportu na linii Unia Europejska-Wielka Brytania rośnie z roku na rok. Wartość importu do UE z UK i Irlandii Północnej w ubiegłym roku wyniosła ponad 294 mld euro, a wartość eksportu z UE do UK i Irlandii Północnej wyniosła ponad 351 mld euro. Aby przewóz towarów odbywał się bez zakłóceń i postojów trzeba pamiętać o wszystkich wymaganych obecnie dokumentach.

Wysyłka towarów do UK

Realizacja przewozów towarów do Wielkiej Brytanii wymaga posiadania następujących dokumentów:

 • Dokument eksportowy z UE;
 • Faktura handlowa;
 • List przewozowy (packing list);
 • W przypadku towarów akcyzowych wymagane jest zgłoszenie EAD w systemie EMCS;
 • Deklaracja importowa CDS;
 • Świadectwa zdrowia z kraju eksportu dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Obecnie przed wysyłką do Wielkiej Brytanii, konieczne jest przygotowanie pre-notyfikacji importu tj. zgłoszenia celnego zanim towar wjedzie na teren UK. Zgłoszenie generowane jest w systemie CDS, ma nadany numer MRN. Numer MRN importu jest konieczny do wygenerowania numeru GMR – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

GMR jest to numer referencyjny przewożonego towaru. Od ponad roku musi go posiadać każdy kierowca przewożący towar z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii lub w kierunku przeciwnym. Dla jednego auta generowany jest jeden numer GMR, więc w przypadku doładunków, wszystkie deklaracje muszą być wpisane pod jednym numerem GMR. Dotyczy to wszystkich portów wejścia do UK.

Numer GMR należy wygenerować za pomocą systemu GVMS, czyli Goods Vehicle Movement Service. By móc zarejestrować się w tym systemie konieczne jest posiadanie numeru EORI GB. Można złożyć wniosek o nadanie go na stronie gov.uk – dodaje Joanna Porath.

Do wygenerowania numeru GMR wymagane są m.in:

 • planowana trasa przeprawy – port wyjazdowy z UE i wjazdowy do UK;
 • dane przewoźnika – informacje o firmie dokonującej przeprawy promem;
 • numery rejestracyjne pojazdu, jeśli będzie przewoził towar;
 • numer przyczepy lub numer referencyjny kontenera;
 • numer referencyjny dokumentu towarzyszącego TAD, jeżeli towar transportowany jest pod tranzytem;
 • numery referencyjne dla przewozów pod karnetem ATA i TIR;
 • deklaracja importowa CDS.

Trzeba też pamiętać, że przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane świadectwo weterynaryjne. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Zgłoszeniu podlegają: żywe zwierzęta, produkty biologiczne, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, żywności i pasze wysokiego ryzyka niepochodzące od zwierząt, produkty pochodzenia zwierzęcego, złożone produkty spożywcze, rośliny i produkty roślinne.

Wysyłka towarów z UK

Realizacja przewozów towarów z Wielkiej Brytanii wymaga następujących dokumentów:

 • Dokument eksportowy z UK;
 • Faktura handlowa;
 • List przewozowy (packing list);
 • Dokument tranzytowy.

W przypadku wysyłki towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, konieczne jest zgłoszenie w systemie TRACES i wygenerowanie dokumentu CHEDD. Konieczne jest również wygenerowanie numeru GMR dla wysyłek z portem wyjścia Dover.

Znajomość tych wszystkich procedur i całej listy kontrolnej dokumentów celnych sprawia, że realizacja przewozów do i z Wielkiej Brytanii przebiega bez zakłóceń. Na bieżąco trzeba śledzić zmiany, jakie zachodzą w prawie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, by mieć czas na odpowiednią reakcję i dostosowanie się do zmieniających się przepisów – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami